Zwroty towaru


Każdy konsument w naszym sklepie ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza przedsiębiorstwem lub na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Termin liczony jest od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał towar.

Aby termin uznać za dotrzymany wystarczy, że oświadczenie konsumenta złożone zarówno na formularzu, którego wzór dołączono poniżej, jak i napisane własnoręcznie na kartce czy też przesłane droga elektroniczną (np. za pomocą e-maila na adres: sprzet@fotojoker.pl) dotrze do naszego sklepu przed upływem 14 dni kalendarzowych.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - kliknij i pobierz >

Zwrot i odesłanie towaru po odstąpieniu od umowy

Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie jest tym samym wymagane, aby towar odesłano wraz z powyższym oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zwracane towary muszą przejść kontrolę w naszym dziale technicznym. Prosimy, aby towar:

  • nie posiadał śladów użytkowania,
  • był nieuszkodzony,
  • był kompletny,
  • zawierał wszystkie akcesoria, instrukcję, dokumenty, jakie zostały dołączone do kompletu przez producenta.

Konsument odstępujący od umowy powinien był korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym w celu jego sprawdzenia.

Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do naszego sklepu. Przesyłki wysłane za pobraniem nie są przez nas odbierane.

Adres zwrotów:

CEWE Sp. z o.o.

SKLEP INTERNETOWY

ul. Strzelecka 11

47-230 Kędzierzyn-Koźle

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwracane zostają konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pierwotne koszty wysyłki. Zwrot środków wpłaconych przez kupującego następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że został ustalony wspólnie inny sposób zwrotu(np zwrot w gotówce lub przekazem pocztowym na wskazany adres konsumenta).