Każdy towar w sklepie www.fotojoker.pl 
objęty jest gwarancją producenta 
oraz warunkami rękojmi, 
zgodnie z przepisami Ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia wady towaru, prosimy o kontakt:

Bezpośrednio z serwisem producenta (zgodnie z warunkami gwarancji)

W większości przypadków producenci prowadzą własne autoryzowane punkty serwisowe, w których można dokonać naprawy gwarancyjnej wadliwego sprzętu, całkowicie bez konieczności konsultacji ze sprzedawcą – szczegóły opisano w  karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Aby ułatwić szybką realizację naprawy gwarancyjnej, należy wysłać dany sprzęt do serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z danym serwisem).

W CEWE Sp. z o.o. (na warunkach rękojmi) pod adresem reklamacje@fotojoker.pl

Kontaktując się mailowo ze sprzedawcą prosimy o podanie w tytule maila nazwy towaru i daty jego nabycia, a w treści opis wady/ usterki.

W odpowiedzi na w/w maila poinformujemy co do dalszego postępowania z wadliwym towarem.

Po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu, w  przypadku przygotowania przesyłki do sprzedawcy - CEWE Sp. z o.o. 
z wadliwym towarem, prosimy o dołączenie:

§wypełnionego formularza zgłoszenia reklamacyjnego

§kopii dowodu zakupu

§kopii druku POTWIERDZENIA SPRZEDAŻY

§karty gwarancyjnej o ile była dołączona