Oferujemy Ci szybki i przyjemny sposób dokonania zakupu na raty

 

Cała procedura jest krótka i nieskomplikowana, a Ty sam możesz kontrolować przebieg transakcji na każdym etapie, gdyż Twoja pewność i bezpieczeństwo są naszym priorytetem. Aktualnie w naszej ofercie zakupu możesz dokonać w systemie 20x0%. 

Do momentu akceptacji umowy ratalnej, w każdej chwili możesz zrezygnować z zakupu - bez żadnych konsekwencji, bez opłat, bez problemu.

Cała procedura została dla Twojej wygody i oszczędności czasu maksymalnie uproszczona. Całość sprowadza się do kilku kroków:

Kalkulator ratalny 24683

BNP Paribas Bank Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ul.Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918zł, w całości wpłacony.

Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin zawierania umów kredytu ratalnego poprzez sklep internetowy, dostępne są na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny-w-sklepach-internetowych

Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyników przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przesłanych przez niego informacji.

Niniejszy materiał ma charakter poglądowy i informacyjny - nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.