Szanowny Użytkowniku Sprzętu!

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688), firma CEWE Sp. z o.o. będąc w rozumieniu ustawy sprzedawcą detalicznym wpisaną do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Nr. 000035967, umożliwia swoim klientom oddanie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy klient zakupując w firmie CEWE  Sp. z o.o. sprzęt elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Przykładowo za jedną sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego bez pobierania opłat za utylizację.

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.


 

Zebrane w ten sposób zużyte sprzęty elektroniczne zwracamy do dystrybutora lub przekazujemy do zakładu przetwarzania odpadów.


Jednocześnie informujemy, że miejsca bezpłatnej utylizacji możecie Państwo znaleźć na stronie http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html

Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce bezpłatnej utylizacji.


Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytych urządzeń razem z innymi odpadami!

Każdy z nas właściwym postępowaniem ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Bądź odpowiedzialny!