Sklep

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

CEWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Strzeleckiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174257 przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 7491003358, kapitał zakładowy: 40.608.000 zł, zwana dalej Administratorem.

2. JAKIE DANE I W JAKI SPOSÓB SĄ ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA?

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego www.fotojoker.pl Podstawowym sposobem pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie formularza. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

Podczas składania zamówienia, przekazywane są Administratorowi także Twoje dane zdjęciowe (pliki). Dane zdjęciowe potrzebne są do realizacji zamówienia i przechowywane w systemie produkcyjnym.

3. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych:
Adres e-mail : iod@fotojoker.pl
Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych CEWE Sp. z o.o. ul. Strzelecka 11 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Jeśli potrzebujesz informacji natychmiast zadzwoń pod numer +48 77 4063000 wybierając tonowo 7 (biuro czynne w godzina 7.00 – 16.00).

4. SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas dobrowolnego zakładania konta poprzez wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.fotojoker.pl oraz w związku z zamówieniami dokonywanymi poprzez nasz sklep internetowy.

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia – jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po wykonaniu i dostarczeniu zamówienia dane zdjęciowe przechowywane są w systemie produkcyjnym przez okres 6 tygodni, aby zapewnić realizację ewentualnej reklamacji lub umożliwić ponowne zamówienie produktu. Po tym okresie dane są bezpowrotnie kasowane.

Na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń dane mogą być przechowywane na czas wyjaśnienia sporu.

Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane logując się do Swojego konta dostępnego pod adresem www.fotojoker.pl bądź kontaktując się z nami.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

Wykorzystanie cookies (ciasteczek)

Aby uatrakcyjnić odwiedziny naszych stron i umożliwić obsługę pewnych funkcji na naszych stronach wykorzystujemy tzw. ciasteczka (cookies). Chodzi tutaj o niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z tych plików są kasowane po zakończeniu sesji w przeglądarce, a więc po jej zamknięciu (tzw. cookies sesji) . Inne cookies pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam i naszym partnerom ponownie rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnych odwiedzin naszych stron (trwałe cookie).

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, że możesz otrzymywać informacje o utworzeniu cookies i decydować o przyjęciu cookies w określonych sytuacjach lub zablokować je wszystkie. Zablokowanie cookies może ograniczyć funkcjonalność naszych serwisów.

Facebook-Pixel

Do celów statystycznych stosujemy badanie reakcji odwiedzających Pixel z Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej zwane: Facebook). Za pomocą plików cookies można zrozumieć zachowanie użytkownika po kliknięciu reklamy na Facebooku i przekierowaniu na naszą stronę internetową,. Chcemy uchwycić, w jaki sposób nasze działania marketingowe na Facebooku są przyjmowane i jak mogą być ulepszane.

Zebrane dane są anonimowe i nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat twojej osoby. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z profilem użytkownika na Facebooku, a Facebook może wykorzystywać dane zgodnie z polityką prywatności Facebooka (https: www.facebook.com/about/privacy).

Jeśli chcesz sprzeciwić się użyciu badaniu reakcji użytkownika Pixel Facebooka, możesz to zrobić na stronie:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Podczas Twoich odwiedzin nasze serwery zapisują tymczasowe dane dostępowe tzn. adres IP, z którego się łączono, rodzaj użytego do zamawiania oprogramowania (ActiveX, Flash, Java itd.), identyfikator sesji wykorzystywany do obsługi Twojego połączenia, a także data i czas połączenia. Dane te po zakończeniu połączenia są kasowane.


Gromadzenie danych anonimowych użytkowników

Poprzez technologię analizy webowej firmy Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) i Trade Desk, a także Google Inc. (Webanalyse-Technologie Google Remarketing) i mouseflow (https://mouseflow.com) oraz Refined Labs GmbH () zostają pobrane i zapisane dane dla celów optymalizacji witryny .

Zbieranie i zapisywanie danych do analiz webowych możesz w każdej chwili zablokować ze skutkiem na przyszłość, klikając na poniższy link:

Exactag GmbH gromadzi i przechowuje dane dla swoich klientów w celach marketingowych i optymalizacji. Z tych danych mogą być tworzone profile użytkowania pod pseudonimem. W tym celu można wykorzystać pliki cookie i technika zwana odciskiem palca (Fingerprint). Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę. Technologia odcisków palców (zwana również IPless-Key) przechowuje zmienne środowiskowe przeglądarki internetowej w bazie danych bez przechowywania unikatowych danych użytkownika, takich jak adres IP. Pliki cookie i / lub odcisk palca umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zebrane za pomocą technologii Exactag nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika odwiedzającego niniejszą stronę internetową i nie zostaną scalone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu bez wyraźnej zgody zainteresowanej osoby. Zawsze można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość (opt-out).

Więcej informacji na temat warunków wykorzystania i ochrony danych można znaleźć tutaj:
Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
Refined Labs GmbH: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa
Opt-Out: https://www.exactag.com/privacy.html

Pamiętaj, zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

6. PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, WOLI USUNIĘCIA DANYCH ORAZ INNYCH ICH MODYFIKACJI

Każdy użytkownik może żądać:

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien:

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotom współpracującym z CEWE Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi, mianowicie: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32. D - 26133 Oldenburg (w zakresie przechowywania Państwa danych). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, firmom kurierskim (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej..

8. JAK DŁUGO PRZECHOWYWUJEMY DANE?

Przechowujemy Twoje dane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
  3. przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu odwołania tejże zgody
  4. przechowujemy Twoje dane zdjęciowe- maksymalnie przez okres 6 tygodni od dnia wykonania usługi
  5. w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania , okres rozliczenia wręczania nagród oraz przez czas zawarty w umowie.

9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

CEWE FOTOJOKER stosuje szeroko zakrojone techniczne i operacyjne procesy bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione przez Ciebie dane przed nadużyciami, przypadkową lub celową manipulacją lub przed dostępem nieupoważnionych osób. Nasze procesy związane z bezpieczeństwem są stale ulepszane zgodnie z aktualnym rozwojem technologii.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie

Styczeń 2019